Autonomietest

Noodverlichting KennisbankNoodverlichting termen → Autonomietest

De term autonomie wordt gebruikt voor de volledige brandduur in nood op de noodvoeding van de installatie (dit is de periode dat de installatie autonoom kan functioneren). In Nederland is de eis voor deze autonomie 1 uur conform NEN-EN 1838. Dit wordt getoetst door middel van een automatisch testsysteem in het armatuur, centrale testsystemen of door het spanningsloos maken van de installatie.

Functie- en autonomietest

Een noodverlichtingsarmatuur kan handmatig worden getest, maar ook automatisch. Alle automatisch testende (ATS) armaturen hebben een interne klok die op vaste tijdstippen functie- of autonomietesten opstart. Tijdens een functietest verifieert de armatuur of de lichtbron goed werkt, tijdens een autonomietest of de autonomietijd, minimaal 1 uur in Nederland, gehaald wordt.

Wanneer wordt er een autonomietest uitgevoerd?

Een autonomietest wordt jaarlijks uitgevoerd op alle noodverlichtingsarmaturen, de test is een volledige test van een uur.

Een noodverlichting armatuur kent de volgende testen:

  1. Test na ingebruikname: zodra het armatuur voor de eerste keer met netspanning is verbonden. De batterijen worden 24 uur lang geladen, waarna een volledige autonomietest plaatsvindt. Daarna worden de batterijen opnieuw 24 uur geladen. Na 48 uur weet u hoe het armatuur ervoor staat.

  2. Korte functie test: gedurende 5 seconden test het armatuur (na het indrukken en loslaten van de testknop) de conditie van batterij, elektronica en lichtbron.

  3. Maandelijkse functie test: automatische maandelijkse test van 5 seconden.

  4. Jaarlijkse autonomie test: automatische, jaarlijkse, volledige autonomietest van 1 uur.


Foto: van Lien

Even geduld...