NBN-EN-ISO 7010

NBN-EN-ISO7010

Noodverlichting KennisbankNoodverlichting normen → NBN-EN-ISO 7010

NBN-EN-ISO 7010 | Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens

Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. Sinds 2012 is er op zowel nationaal als Europees en internationaal niveau één norm speciaal voor veiligheidssymbolen. Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ overgenomen als Europese norm. NBN (normalisatie en normen) is verplicht deze Europese norm over te nemen als Belgische norm. Dit wordt dan NBN-EN-ISO 7010.

Zoals eerder gezegd is de NBN verplicht om de Europese norm over te nemen als Belgische norm. De normen mogen onderling niet strijdig zijn. Daarom moest er met de ingang van de nieuwe Europese norm een aantal normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken of herzien. Alleen de zaken die niet in Europese normen geregeld zijn, mag de NBN in nationale normen omschrijven.

Het doel van NBN-EN-ISO 7010

Het doel van de ISO 7010 is om ervoor te zorgen dat pictogrammen voor iedereen, waar men ook vandaan komt, herkenbaar zijn. Als iedereen deze pictogrammen gaat toepassen, zou dit tot een betere communicatie en veiligere werkomstandigheden kunnen leiden. De noodzaak om bij pictogrammen verschillende teksten in meerdere talen te plaatsen, zodat elke werknemer de pictogrammen begrijpt, zal hierdoor ook minder noodzakelijk worden. De internationale norm ISO 7010 is toepasbaar op alle locaties waar veiligheid in verband met mensen een rol speelt. De norm is echter niet van toepassing op tekens voor het spoor- en wegverkeer, de binnen- en zeevaart en het luchtverkeer.

Veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen in België

Vanaf 1 januari 2016 werden de oude pictogrammen uitgefaseerd. Er zijn twee grote veranderingen in de nationale normen. Door de norm wijziging is het pictogram aanbod aangepast en uitgebreid met de correcte ISO pictogrammen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Nu wijzen bijna alle pijlen omhoog voor de vluchtrichting rechtdoor en staan ‘de mannetjes’ in de deuren.

Aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor.

In Europa was het al een lange tijd gebruikelijk om de pijl omhoog te gebruiken. Wij in Nederland en België liepen nog wat achter. Denk nog maar terug aan de verkeersborden. In de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog. In Nederland en België wezen de pijlen naar beneden. De borden zijn nu voorzien van een pijlomhoog, dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.

Verandering van ‘het mannetje’ en ‘de deur’.

Op de oude vluchtwegaanduiding is een mannetje afgebeeld, die rent naar de ‘deur’ en tussen de deur en het mannetje staat een pijl in de richting waar het mannetje naartoe moet rennen om de deur te bereiken. De scheiding van het mannetje en de deur is nu verleden tijd. Het mannetje staat nu min of meer in de deur, alsof hij door de deur rent. De pijl staat daarnaast afgebeeld in de richting waar men naartoe moet lopen voor de nooduitgang. Wij bieden alle noodverlichting pictogrammen, vluchtwegaanduidingen, aan in de nieuwe norm.

NBN-EN-ISO 7010 oude pictogrammen vs. nieuwe pictogrammen

Het is niet verplicht om alle vluchtweg pictogrammen direct te vervangen door nieuwe. Het door elkaar gebruiken van beide is echter niet toegestaan.

Even geduld...