NBN-EN 1838

NBN-EN1838

Noodverlichting KennisbankNoodverlichting normen → NEN-EN 1838

NBN-EN 1838 | Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

In deze norm staan de lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De norm moet worden gelezen in samenhang met het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet. Waar deze regelgeving noodverlichting verplicht, stelt NBN-EN 1838 concrete en heldere eisen aan de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie. Onder noodverlichting valt zowel noodevacuatieverlichting als vervangingsverlichting, definities die zijn afgeleid van de Europese toepassingsnorm NBN-EN 1838.

Het doel van NBN-EN-1838

Het doel van de norm is om duidelijke uitgangspunten voor noodverlichtingsinstallaties te stellen. Dat in combinatie met aanvullende regels uit het betreffende land zodat men een kwalitatieve en kwantitatieve installatie kan aanleggen en ontwerpen.

Toepassing van NBN-EN 1838

De norm voor noodverlichting verdeelt de noodverlichtingsinstallatie in diverse onderdelen. De algemene term ‘noodverlichting’ wordt gespecificeerd in vervangingsverlichting, nood-evacuatieverlichting, vluchtwegverlichting en anti-paniekverlichting. Daarbij wordt onder andere ingegaan op het voorkomen van verblinding, de gelijkmatigheid in lichtniveau en de kleurweergave van het veiligheidspictogram. Tevens worden de verschillende lux waarden die vereist zijn, beschreven. Afhankelijk van plaats en toepassing zijn dit 0,5 lux, 1 lux, 5 lux en 15 lux.

Even geduld...