Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Noodverlichting KennisbankAlgemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming of ARAB is een onderdeel van de sociale reglementering in België. Het regelt de betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers. Het ARAB is onderdeel van wetgeving voor de veiligheid van de arbeidsplaatsen en is de bundeling van uitvoeringsbesluiten die tussen 1947 en 1993 tot stand zijn gekomen. Het is vergelijkbaar met de Nederlandse Arbowet

Toepassing van ARAB

Het ARAB: waaronder Art. 52. die onder meer stelt dat de werkgever de nodige maatregelen -door de omstandigheden aangewezen- moet treffen (informeren, onderhoud, signalisatie, …). Dit om de veiligheid van alle personen (zowel personeel, bezoekers, klanten als andere personen) te verzekeren en zo nodig voor hun snelle en gevaarloze ontruiming te zorgen. Het brandbestrijdingsmaterieel moet o.a. voldoende gesignaleerd worden. En ook de elektrische installatie moet geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde, onderzocht worden. De data van deze onderzoekingen en vaststellingen die tijdens deze vaststellingen worden opgenomen in een logboek, steeds ter beschikking.

Even geduld...