NBN normering

Het belang van normen voor noodverlichting en veiligheidssignalering

Het is van belang dat een gebouw snel en op een veilige manier ontruimd wordt. Dit hangt samen met grafische symbolen, leidingsmarkeringen en ontruimingsplattegronden, oftewel er is een goede zichtbaarheid en een duidelijke signalering nodig. Bij het installeren van noodverlichting zijn er een aantal regels en normen van toepassing. De basis voor het ontwerp, aanleg en instandhouding van installaties zijn de Arbo-wet, AREI, het Koninklijk besluit (KB) en de aangesloten NBN normen. Alle normen die betrekking hebben op noodverlichting hebben wij voor u toegelicht.


NBN-normeringen

NBN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

Deze norm (vastgelegd in het KB van 7 juli 1994) definieert lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De NBN-EN 1838 biedt concrete en heldere eisen omtrent omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie en dient te worden gelezen in samenhang met onder andere het AREI, ARAB en KB's.


NBN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens

Deze norm beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding.


NBN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

In deze norm wordt gedefinieerd: het opstellen van een noodverlichtingsplan, het uitvoeren van inspectie en onderhoud en het aanleggen van het logboek. Deze norm dient te worden gelezen in samenhang met de NBN-EN 1838 en de NBN-EN-ISO 7010.


NBN-EN 50171: Noodverlichtingssystemen met centrale voeding

In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan de centrale noodverlichtingsvoedingssystemen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door keuringsinstanties.


NBN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

In deze norm zijn de producttechnische eisen vastgelegd waaraan noodverlichtingsarmaturen moeten voldoen. Deze norm wordt als uitgangspunt gebruikt door geaccrediteerde keuringsinstanties zoals de DEKRA. De norm eist bijvoorbeeld dat armaturen moeten voldoen aan de 850o glow-wire test (vlamdovendheid).


NBN C71-100: Installatieregels en instructie voor controle en onderhoud

Deze norm gaat over de verantwoordelijkheid voor een goed werkende installatie.


Even geduld...