NBN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting

Alles wat u wilde weten over NBN-EN 1838

Wet- en regelgeving

In deze norm staan de lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. De norm moet worden gelezen in samenhang met het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet. Waar deze regelgeving noodverlichting verplicht, stelt NBN-EN 1838 concrete en heldere eisen aan de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie. Noodverlichting omvat zowel noodevacuatieverlichting als vervangingsverlichting, definities die zijn afgeleid van de geharmoniseerde Europese toepassingsnorm NBN-EN 1838.


Het doel van NBN-EN 1838

Het doel van de norm is om duidelijke uitgangspunten voor noodverlichtingsinstallaties te stellen. Dat in combinatie met aanvullende regels uit het betreffende land zodat men een kwalitatieve en kwantitatieve installatie kan aanleggen en ontwerpen.

Veranderingen voor de norm noodverlichtingsinstallaties

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht binnen de lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen.

Belangrijkste wijzigingen NEN-EN 1838

Toepassing van NBN-EN 1838

De norm voor noodverlichting verdeelt de noodverlichtingsinstallatie in diverse onderdelen. De algemene term ‘noodverlichting’ wordt gespecificeerd in stand-by-verlichting, nood-evacuatieverlichting, vluchtwegverlichting en anti-paniek-verlichting. Daarbij wordt onder andere ingegaan op het voorkomen van verblinding, de gelijkmatigheid in lichtniveau en de kleurweergave van het veiligheidspictogram. Ook worden de verschillende luxwaarden die vereist zijn, beschreven: Afhankelijk van plaats en toepassing zijn dit 0,5 lux, 1 lux, 5 lux en 15 lux.


Stand-by-verlichting

Dit gedeelte van de noodverlichting maakt het mogelijk om de normale werkzaamheden voort te zetten. Een aggregaat neemt bijvoorbeeld de stroomvoorziening over.


Nood-evacuatieverlichting

Met nood-evacuatieverlichting (vluchtrouteverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken verhoogd risico) kunnen mensen veilig vluchten. Deze noodverlichting moet worden geplaatst bij:

  • iedere uitgangsdeur voor ontruiming
  • alle trappen waarbij iedere tree direct licht ontvangt
  • elke niveauverandering
  • iedere vluchtweg-aanduiding en nooduitgang
  • elke richtingsverandering van de vluchtweg
  • elke kruising van gangen
  • de ontruimingsuitgang
  • de eerste hulp-post (5 lux)
  • iedere brandblusvoorziening of brandmeldpunt (5 lux)

De vereiste 5 lux geldt alleen als deze voorzieningen zich niet bevinden in een vluchtroute of anti-paniek-ruimte.


Vluchtwegverlichting

Dit gedeelte van noodverlichting geldt voor vluchtroutes tot twee meter breed. De horizontale verlichtingssterkte op de middellijn van de vluchtweg moet minimaal 1 lux zijn en de middenbrand moet ten minste 0,5 lux zijn. Bredere vluchtroutes worden gezien als meerdere stroken van twee meter breed. Een vluchtdeur moet worden voorzien van een verlicht pictogram. De herkenningsafstand is 200 maal de hoogte van het groene vlak van het pictogram. Bij aangelichte pictogrammen halveert deze afstand.


Anti-paniek-verlichting

Dit type noodverlichting, anti-paniek-verlichting, wordt toegepast in ruimten die dienen om paniek te voorkomen. Dit zijn geen vluchtwegen. Deze noodverlichting wordt bereikt middels een horizontale verlichtingssterkte van minstens 1 lux op de vloer, zodat mensen de vluchtroute veilig kunnen bereiken. De 1 lux geldt niet in een randzone van 0,5 m van het gebied. Voor noodverlichting van werkplekken met een verhoogd risico geldt: een minimale verlichtingssterkte van 15 lux op de vloer en minimaal 10 procent van de normale verlichtingssterkte.


Verlichting werkplekken met verhoogd veiligheidsrisico

Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.


NEN-EN 1838
Bron: NEN
 

Even geduld...