NEN-EN 50172 | Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

In deze norm staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie / opstellen van een noodverlichtingsplan, de keuze voor een systeem, het onderhouden, de inspectie ervan en het vastleggen van informatie in bijvoorbeeld een logboek. NEN-EN 50172 specificeert de toelevering en verlichting van vluchtwegen en veiligheidstekens wanneer de normale verlichting faalt. Ook bevat de norm specificaties voor de minimale voorzieningen van noodverlichting op basis van de grootte, type en gebruik van de ruimten. In de norm staan veel verwijzingen naar NEN-EN 1838 en de productnorm voor verlichting NEN-EN-IEC 60598-2-22.

Het doel van NEN-EN 50172

Wanneer noodverlichtingssystemen niet voldoen aan de norm, is het risicovol, in beperkte mate mogelijk of niet mogelijk om veilig te kunnen vluchten wanneer de elektriciteit uitvalt. Zodra de elektriciteit uitvalt moet bij risicovolle situaties de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor noodstroom zijn aangesloten (noodverlichting), conform de norm NEN-EN 50172, zodat men veilig kan vluchten.

Toepassen van NEN-EN 50172

Dagelijks testen: Dagelijks dient er een visuele inspectie plaats te vinden om te bepalen of er eventueel een test moet worden uitgevoerd. Centrale batterij systemen (EBS) dienen dagelijks gecontroleerd te worden.

Maandelijks testen: Korte functies, nabootsen van een spanningsuitval. De lengte van de test dient zo gekozen te worden, dat de lichtbronnen kunnen (Decentraal, centraal en NSA). Autonome armaturen (EST/EST+) en centrale batterij systemen (EBS) dienen een maandelijkse functietest te ondergaan.

Jaarlijks testen: Jaarlijks zal de opgegeven brandduur in noodbedrijf moeten worden getest. Autonome armaturen (EST/EST+) en centrale batterij systemen (EBS) dienen een jaarlijkse autonomietest te ondergaan. Daarnaast wordt bepaald, dat de testen en resultaten worden verwerkt in een logboek.

Logboek bijhouden

Het onderhouden van een logboek hoeft niet moeilijk te zijn. Punten die van belang zijn in een logboek zijn onder andere: de inspecties, testen, defecten en wijzigingen in de installatie. Uiteraard kun je van ons ook een logboek ontvangen. Met ons logboek kan je aantonen dat je alle nodige maatregelen hebt getroffen om de installatie optimaal te laten functioneren. In het logboek zijn onder andere de inspectierapportages, installatie tekeningen en aanpassingen aantoonbaar.

(!) In België is dit de NBN-EN 50172

Deel dit artikel